Pool

Volume: 51000 Liters
Build Type: Vinyl
Closed Pool
31.0
FC
68 °F
TEMP
-1.58
CSI
33.0
FC
0.0
CC
-1.50
CSI
3 L of Bleach • 12.5%
22.0
FC
-1.50
CSI
2.9 L of Bleach • 12.5%
17.0
FC
-1.50
CSI
19.0
FC
-1.50
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
18.0
FC
-1.50
CSI
20.0
FC
-1.50
CSI
21.0
FC
0.0
CC
-1.50
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
17.5
FC
-1.50
CSI
19.5
FC
-1.50
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
17.5
FC
0.0
CC
-1.50
CSI
18.0
FC
0.0
CC
-1.50
CSI
0.5 L of Bleach • 12.5%
19.0
FC
0.0
CC
77 °F
TEMP
-1.50
CSI
20.0
FC
0.0
CC
-1.50
CSI
6 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.6
pH
-1.50
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
10
CH
50
CYA
78 °F
TEMP
-1.69
CSI
1.5 L of Bleach • 12.5%
4.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
-1.91
CSI
6.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
-1.91
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
-1.91
CSI
1.25 L of Bleach • 12.5%
5.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
-1.91
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.3
pH
82 °F
TEMP
-1.82
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
6.0
FC
0.0
CC
7.3
pH
80
TA
50
CYA
83 °F
TEMP
-1.80
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
6.0
FC
7.4
pH
-1.61
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.61
CSI
1.5 L of Bleach • 12.5%
4.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.61
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
6.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.61
CSI
2 L of Bleach • 12.5%
3.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.61
CSI
Cleaned Filter
Filter Pressure:11.5
Brushed
Vacuumed
8.0
FC
-1.61
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
10
CH
50
CYA
86 °F
TEMP
-1.61
CSI
84 °F
TEMP
-1.34
CSI
0.75 L of Bleach • 12.5%
6.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
7.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
7.5
FC
0.0
CC
-1.25
CSI
2 L of Bleach • 12.5%
3.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
2.25 L of Bleach • 12.5%
2.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
50
CYA
-1.25
CSI
2 L of Bleach • 12.5%
324 g of Borax (20 Mule)
3.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
2 L of Bleach • 12.5%
3.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
Vacuumed Cleaned Filter
1.75 L of Bleach • 12.5%
4.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
50
CYA
-1.25
CSI
6.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.25
CSI
190 g of Trichlor
1.75 L of Bleach • 12.5%
4.0
FC
0.0
CC
7.8
pH
-0.87
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
1064 g of Borax (20 Mule)
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
50
CYA
94 °F
TEMP
-1.25
CSI
1.25 L of Bleach • 12.5%
5.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
-1.26
CSI
Vacuumed Cleaned Filter
Filter Pressure:11.3
1.5 L of Bleach • 12.5%
4.5
FC
0.0
CC
7.6
pH
-1.17
CSI
6.5
FC
0.0
CC
7.6
pH
-1.17
CSI
787 g of Borax (20 Mule)
4.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
20
CH
50
CYA
88 °F
TEMP
-1.36
CSI
0.75 L of Bleach • 12.5%
3.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.65
CSI
6.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
84 °F
TEMP
-1.65
CSI
5.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.60
CSI
0.25 L of Bleach • 12.5%
580 g of Borax (20 Mule)
510 g of Dry Stabilizer
145 g of Trichlor
4.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
20
CYA
89 °F
TEMP
-1.60
CSI
0.75 L of Bleach • 12.5%
513 g of Borax (20 Mule)
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.70
CSI
512 g of Borax (20 Mule)
6.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.70
CSI
1 L of Bleach • 12.5%
5.0
FC
0.0
CC
-1.70
CSI
0.25 L of Bleach • 12.5%
6.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.70
CSI
7.0
FC
0.0
CC
-1.70
CSI
750 mL of Bleach • 12.5%
5.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
88 °F
TEMP
-1.70
CSI
Vacuumed Cleaned Filter
Filter Pressure:11.1
Brushed
7.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
70
TA
88 °F
TEMP
-1.70
CSI
8.0
FC
0.0
CC
-1.77
CSI
1.5 L of Bleach • 12.5%
3.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
35
CYA
88 °F
TEMP
-1.77
CSI
Cleaned Filter
1214 g of Borax (20 Mule)
8.5
FC
0.0
CC
7.0
pH
-2.25
CSI
18.0
FC
0.0
CC
-2.07
CSI
5500 mL of Bleach • 12.5%
4.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
60
TA
47
CYA
80 °F
TEMP
-2.07
CSI
7.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
70
TA
77 °F
TEMP
-2.00
CSI
500 g of Soda Ash / Washing Soda
9.0
FC
0.0
CC
6.8
pH
60
TA
10
CH
47
CYA
76 °F
TEMP
-2.47
CSI
5 L of Bleach • 12.5%
1530 g of Dry Stabilizer
140 g of Trichlor
21.5
FC
0.0
CC
-1.46
CSI
24.5
FC
0.1
CC
-1.46
CSI
16.0
FC
0.0
CC
-1.46
CSI
18.5
FC
0.0
CC
-1.46
CSI
32 oz of Bleach • 6%
18.0
FC
-1.46
CSI
48 oz of Bleach • 6%
17.5
FC
0.1
CC
-1.46
CSI
11.0
FC
0.0
CC
61 °F
TEMP
-1.46
CSI
192 oz of Bleach • 8.25%
192 oz of Bleach • 8.25%
2.5
FC
0.0
CC
7.5
pH
-1.33
CSI
40 oz of Borax (20 Mule)
1.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
80
TA
20
CH
30
CYA
-1.62
CSI
5.5
FC
0.0
CC
7.3
pH
90
TA
20
CH
40
CYA
76 °F
TEMP
-1.49
CSI
320 oz of Bleach • 8.25%
2.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
45
CYA
-1.25
CSI
40 oz of Bleach • 12.5%
3.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
86 °F
TEMP
-1.23
CSI
9 oz of Dry Stabilizer
25 oz of Borax (20 Mule)
7.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
100
TA
20
CH
30
CYA
81 °F
TEMP
-1.28
CSI
22 oz of Borax (20 Mule)
9.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.27
CSI
9.5
FC
0.0
CC
-1.27
CSI
40 oz of Bleach • 12.5%
9 oz of Dry Stabilizer
7.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
25
CYA
86 °F
TEMP
-1.27
CSI
10.0
FC
0.0
CC
-1.30
CSI
32 oz of Bleach • 12.5%
8.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
20
CH
-1.30
CSI
8 oz of Bleach • 12.5%
9.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.36
CSI
56 oz of Bleach • 12.5%
6.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
83 °F
TEMP
-1.36
CSI
Cleaned Filter
Filter Pressure:11
Vacuumed
Brushed
144 oz of Bleach • 12.5%
0.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
25
CYA
86 °F
TEMP
-1.52
CSI
32 oz of Bleach • 12.5%
19.8 oz of Dry Stabilizer
3.0
FC
0.0
CC
7.6
pH
20
CH
20
CYA
85 °F
TEMP
-1.13
CSI
56 oz of Bleach • 12.5%
2.0
FC
0.0
CC
7.6
pH
-1.01
CSI
Vacuumed
Cleaned Filter
Filter Pressure:11.3
32 oz of Bleach • 12.5%
34 oz of Borax (20 Mule)
4.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
30
CH
82 °F
TEMP
-1.21
CSI
9.5
FC
0.0
CC
7.8
pH
-0.77
CSI
124 oz of Bleach • 12.5%
1.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
86 °F
TEMP
-1.16
CSI
48 oz of Bleach • 12.5%
2.5
FC
0.0
CC
7.5
pH
86 °F
TEMP
-1.06
CSI
24 oz of Bleach • 12.5%
34 oz of Borax (20 Mule)
4.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
30
CH
30
CYA
-1.14
CSI
8.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
-1.08
CSI
Brushed
200 oz of Bleach • 12.5%
4.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.17
CSI
4.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
-1.17
CSI
9.3 oz of Borax (20 Mule)
24 oz of Bleach • 12.5%
6.5
FC
0.0
CC
7.5
pH
89 °F
TEMP
-1.08
CSI
9.3 oz of Borax (20 Mule)
7.5
pH
-1.12
CSI
16 oz of Bleach • 12.5%
7.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
80
TA
83 °F
TEMP
-1.22
CSI
7.0
FC
0.0
CC
7.6
pH
80
TA
-1.04
CSI
20 oz of Borax (20 Mule)
7.4
pH
80
TA
-1.23
CSI
13 oz of Borax (20 Mule)
7.3
pH
80
TA
-1.33
CSI
16 oz of Baking Soda
7.3
pH
70
TA
-1.40
CSI
16 oz of Baking Soda
7.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
70
TA
-1.49
CSI
16 oz of Baking Soda
8.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
60
TA
82 °F
TEMP
-1.57
CSI
16 oz of Baking Soda
8.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
60
TA
-1.56
CSI
8.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
60
TA
30
CH
84 °F
TEMP
-1.56
CSI
15.0
FC
0.0
CC
70
TA
72 °F
TEMP
-1.38
CSI
19.0
FC
0.0
CC
-1.57
CSI
202 oz of Bleach • 12.5%
4.0
FC
0.0
CC
73 °F
TEMP
-1.57
CSI
8 oz of Soda Ash / Washing Soda
7.4
pH
50
TA
-1.57
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
4.5
FC
0.0
CC
7.0
pH
50
TA
30
CH
45
CYA
72 °F
TEMP
-1.93
CSI
124 oz of Bleach • 12.5%
1.0
FC
0.0
CC
7.0
pH
40
TA
71 °F
TEMP
-2.42
CSI
18 oz of Dry Stabilizer
64 oz of Bleach • 8.25%
0.0
FC
0.0
CC
7.0
pH
40
TA
10
CH
-2.47
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
6.0
pH
40
TA
-3.42
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
6.0
pH
30
TA
71 °F
TEMP
-3.54
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
6.0
pH
20
TA
-3.74
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
16 oz of Dry Stabilizer
5.0
pH
10
TA
-1.00
CSI
16 oz of Soda Ash / Washing Soda
0.0
FC
0.0
CC
4.0
pH
0
TA
10
CH
0
CYA
69 °F
TEMP
-1.00
CSI
16 oz of Dry Stabilizer