K&J

Volume: 7000 Gallons
Build Type: Fiberglass
5.6
FC
0.0
CC
7.4
pH
130
TA
340
CH
50
CYA
3800
SALT
-0.10
CSI
14.0
FC
0.2
CC
7.3
pH
100
TA
320
CH
40
CYA
3600
SALT
-0.33
CSI
8.2
FC
0.4
CC
7.0
pH
120
TA
310
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.57
CSI
0.8
FC
-0.57
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
9.6
FC
0.4
CC
7.0
pH
120
TA
310
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.57
CSI
33 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
2.6
FC
0.4
CC
7.8
pH
120
TA
310
CH
60
CYA
3800
SALT
0.20
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
4.2
FC
-0.40
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
2.6
FC
-0.40
CSI
5.4
FC
-0.40
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
3.8
FC
-0.40
CSI
0.0
FC
-0.40
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
7.0
FC
-0.16
CSI
1.6
FC
0.0
CC
7.2
pH
110
TA
340
CH
70
CYA
3800
SALT
-0.40
CSI
Brushed
2.5 gal of Bleach • 10%
Backwashed
8.2
FC
0.4
CC
7.2
pH
119
TA
297
CH
70
CYA
3700
SALT
-0.41
CSI
7.2
FC
0.8
CC
7.0
pH
119
TA
297
CH
70
CYA
3700
SALT
-0.60
CSI
31 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
7.2
FC
0.8
CC
7.7
pH
118
TA
291
CH
70
CYA
3700
SALT
85 °F
TEMP
0.05
CSI
6.6
FC
0.4
CC
7.6
pH
120
TA
320
CH
60
CYA
3800
SALT
0.02
CSI
4.8
FC
0.6
CC
7.6
pH
130
TA
320
CH
60
CYA
3800
SALT
0.06
CSI
4.6
FC
-0.17
CSI
3.2
FC
0.0
CC
7.4
pH
120
TA
320
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.17
CSI
2.0
FC
-0.17
CSI
2.4
FC
-0.17
CSI
5.8
FC
0.0
CC
7.4
pH
120
TA
320
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.17
CSI
2.8
FC
0.0
CC
7.4
pH
120
TA
320
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.17
CSI
7.4
FC
0.0
CC
7.5
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.05
CSI
7.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.05
CSI
10.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.05
CSI
11.6
FC
0.0
CC
7.5
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.05
CSI
8.4
FC
0.0
CC
7.6
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
85 °F
TEMP
0.00
CSI
6.4
FC
0.4
CC
7.5
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
85 °F
TEMP
-0.10
CSI
73 oz of Liquid Stabilizer
5.0
FC
0.2
CC
7.4
pH
110
TA
340
CH
50
CYA
3800
SALT
90 °F
TEMP
-0.13
CSI
5.2
FC
0.0
CC
7.4
pH
110
TA
340
CH
50
CYA
3800
SALT
90 °F
TEMP
-0.13
CSI
10.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.24
CSI
6.0
FC
0.2
CC
7.6
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.05
CSI
5.6
FC
0.2
CC
7.6
pH
110
TA
340
CH
50
CYA
3800
SALT
-0.03
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
4.6
FC
-0.71
CSI
Backwashed
8.0
FC
0.2
CC
6.9
pH
110
TA
340
CH
54
CYA
3800
SALT
-0.71
CSI
30 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
8.0
FC
0.2
CC
7.8
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
0.15
CSI
5.2
FC
0.2
CC
7.6
pH
110
TA
310
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.09
CSI
1.8
FC
0.4
CC
7.6
pH
110
TA
310
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.09
CSI
7.0
FC
-0.20
CSI
7.6
FC
0.4
CC
7.4
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.20
CSI
7.4
FC
0.6
CC
7.2
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.39
CSI
11.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.39
CSI
13.2
FC
-0.39
CSI
12.4
FC
0.2
CC
7.2
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.39
CSI
8.0
FC
0.2
CC
7.2
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.39
CSI
4.0
FC
0.0
CC
7.0
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3800
SALT
-0.58
CSI
15 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
40 lbs of Salt
4.6
FC
0.2
CC
7.2
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3000
SALT
-0.35
CSI
3.6
FC
0.2
CC
-0.59
CSI
7.6
FC
0.2
CC
7.0
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
-0.59
CSI
31 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
9.0
FC
0.0
CC
7.7
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
0.12
CSI
9.2
FC
0.02
CSI
10.8
FC
0.2
CC
7.6
pH
120
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
0.02
CSI
Backwashed Brushed
13.0
FC
0.4
CC
0.08
CSI
13.4
FC
0.4
CC
7.6
pH
130
TA
350
CH
60
CYA
3200
SALT
0.08
CSI
9.0
FC
-0.19
CSI
9.6
FC
-0.19
CSI
6.8
FC
0.08
CSI
3.6
FC
0.4
CC
7.3
pH
140
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
-0.19
CSI
4 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
0.25 gal of Bleach • 10%
4.0
FC
0.4
CC
7.4
pH
150
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
-0.06
CSI
8.0
FC
0.4
CC
7.4
pH
150
TA
340
CH
60
CYA
3200
SALT
-0.06
CSI
0.25 gal of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
11.6
FC
0.4
CC
7.7
pH
150
TA
340
CH
60
CYA
3400
SALT
0.22
CSI
9.4
FC
0.6
CC
7.4
pH
150
TA
370
CH
60
CYA
3200
SALT
-0.02
CSI
28 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
9.4
FC
0.6
CC
8.0
pH
150
TA
370
CH
60
CYA
0.56
CSI
0.25 gal of Bleach • 10%
6.0
FC
-0.01
CSI
6.6
FC
-0.01
CSI
8.0
FC
-0.01
CSI
10.0
FC
-0.01
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
4.2
FC
-0.01
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
60
CYA
-0.01
CSI
6.0
FC
0.01
CSI
3.2
FC
0.01
CSI
8.0
FC
0.01
CSI
5.2
FC
0.01
CSI
4.2
FC
0.01
CSI
9.4
FC
0.01
CSI
28 oz of Dry Stabilizer
40 oz of Bleach • 10%
4.0
FC
0.01
CSI
32 oz of Bleach • 10%
12.4
FC
0.8
CC
7.4
pH
170
TA
340
CH
3400
SALT
80 °F
TEMP
0.01
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
3.0
FC
7.4
pH
140
TA
340
CH
40
CYA
-0.01
CSI
13.0
FC
0.02
CSI
21 oz of Bleach • 10%
13.6
FC
0.02
CSI
18 oz of Bleach • 10%
14.0
FC
7.4
pH
150
TA
0.02
CSI
47 oz of Bleach • 10%
38 oz of Dry Acid
10.8
FC
1.0
CC
7.8
pH
170
TA
340
CH
3200
SALT
0.48
CSI
43 oz of Bleach • 10%
11.2
FC
0.08
CSI
9 oz of Bleach • 10%
15.0
FC
0.08
CSI
29 oz of Bleach • 10%
12.8
FC
0.08
CSI
11.2
FC
0.08
CSI
36 oz of Bleach • 10%
12.0
FC
0.08
CSI
32 oz of Bleach • 10%
12.4
FC
0.08
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
Brushed
Backwashed
9.4
FC
1.0
CC
7.4
pH
170
TA
340
CH
40
CYA
3200
SALT
0.08
CSI
30 oz of Bleach • 10%
12.6
FC
0.07
CSI
6.8
FC
0.07
CSI
25 oz of Bleach • 10%
13.2
FC
0.07
CSI
25 oz of Bleach • 10%
7.6 ppm FC • SWG  14.5 hrs @ 80 %
13.2
FC
7.4
pH
175
TA
325
CH
40
CYA
0.07
CSI
64 oz of Bleach • 10%
11.0
FC
0.08
CSI
16.6
FC
0.08
CSI
14.4
FC
1.4
CC
7.4
pH
180
TA
320
CH
40
CYA
3200
SALT
0.08
CSI
63 oz of Bleach • 10%
9.0
FC
0.09
CSI
77 oz of Bleach • 10%
7.4
FC
0.0
CC
7.4
pH
170
TA
350
CH
40
CYA
0.09
CSI
61 oz of Bleach • 10%
9.2
FC
7.4
pH
40
CYA
-0.03
CSI
54 oz of Bleach • 10%
12.0
FC
-0.04
CSI
3.6 oz of Bleach • 10%
17.8
FC
-0.04
CSI
21 oz of Bleach • 10%
15.7
FC
7.4
pH
350
CH
-0.04
CSI
45 oz of Bleach • 10%
13.0
FC
-0.05
CSI
20 oz of Bleach • 10%
15.8
FC
-0.05
CSI
9 oz of Bleach • 10%
17.0
FC
-0.05
CSI
16.5
FC
-0.05
CSI
17.8
FC
-0.05
CSI
24 oz of Bleach • 10%
15.4
FC
-0.05
CSI
16 oz of Bleach • 10%
17.6
FC
-0.05
CSI
18.6
FC
-0.05
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
12.0
FC
-0.05
CSI
22.0
FC
-0.05
CSI
0.75 gal of Bleach • 10%
36 oz of Bleach • 10%
14.0
FC
-0.05
CSI
23 oz of Bleach • 10%
15.4
FC
-0.05
CSI
18 oz of Bleach • 10%
16.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
130
TA
340
CH
45
CYA
-0.05
CSI
120 oz of Bleach • 10%
4.6
FC
45
CYA
-0.12
CSI
1 gal of Bleach • 10%
4.6
FC
-0.10
CSI
25 oz of Bleach • 10%
0.5 gal of Bleach • 10%
7.2
FC
-0.10
CSI
6.2
FC
-0.10
CSI
52 oz of Bleach • 10%
70 oz of Bleach • 10%
4.2
FC
-0.10
CSI
24 oz of Bleach • 10%
3.2
FC
-0.10
CSI
1 lbs of Dry Stabilizer
23 oz of Bleach • 10%
0.4
FC
0.8
CC
7.4
pH
130
TA
290
CH
30
CYA
-0.10
CSI
0.4
FC
1.6
CC
6.7
pH
110
TA
320
CH
60
CYA
-0.84
CSI
1 gal of Bleach • 10%
7.9 ppm FC • SWG  12 hrs @ 100 %
16 oz of Bleach • 12%
0.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
130
TA
310
CH
50
CYA
-0.10
CSI
24 oz of Calcium Chloride
14 oz of Dry Stabilizer
1.0
FC
0.4
CC
7.4
pH
120
TA
340
CH
40
CYA
-0.08
CSI
5.8 ppm FC • SWG  11 hrs @ 80 %
4.7 ppm FC • SWG  9 hrs @ 80 %
1.2
FC
-0.10
CSI
0.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
120
TA
340
CH
50
CYA
-0.10
CSI
Cleaned salt cell
1.6
FC
0.0
CC
7.4
pH
110
TA
320
CH
70
CYA
3200
SALT
-0.19
CSI
4.4
FC
0.1
CC
7.2
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
-0.37
CSI
2.6
FC
0.0
CC
7.2
pH
110
TA
340
CH
60
CYA
-0.37
CSI
3.4
FC
-0.43
CSI
4.7 ppm FC • SWG  12 hrs @ 60 %
3.3 ppm FC • SWG  8.5 hrs @ 60 %
1.6
FC
0.0
CC
7.2
pH
110
TA
300
CH
70
CYA
-0.43
CSI
300
CH
-0.67
CSI
2.0
FC
0.0
CC
7.0
pH
100
TA
320
CH
70
CYA
86 °F
TEMP
-0.64
CSI
7.0
pH
-0.62
CSI
7.6
FC
-0.43
CSI
20 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
7.2
pH
-0.43
CSI
10.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
100
TA
380
CH
60
CYA
-0.24
CSI
7.2
FC
-0.40
CSI
3.3 ppm FC • SWG  8.5 hrs @ 60 %
4.6
FC
0.0
CC
7.2
pH
110
TA
380
CH
70
CYA
80 °F
TEMP
-0.40
CSI
5.6
FC
0.4
CC
7.0
pH
110
TA
370
CH
70
CYA
-0.50
CSI
7.2
pH
-0.26
CSI
23 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
15.8
FC
0.0
CC
8.0
pH
120
TA
380
CH
70
CYA
0.51
CSI
8.2
FC
0.0
CC
7.6
pH
130
TA
360
CH
60
CYA
3800
SALT
90 °F
TEMP
0.16
CSI
10.8
FC
0.0
CC
7.8
pH
130
TA
360
CH
70
CYA
0.31
CSI
0.4
FC
0.0
CC
7.6
pH
120
TA
380
CH
65
CYA
0.10
CSI
3.9 ppm FC • SWG  15 hrs @ 40 %
3.4
FC
0.6
CC
7.4
pH
110
TA
370
CH
65
CYA
-0.15
CSI
10.0
FC
7.3
pH
-0.24
CSI
2 ppm FC • SWG  5 hrs @ 60 %
2.0
FC
0.4
CC
7.1
pH
55
CYA
-0.43
CSI
11.0
FC
0.6
CC
7.6
pH
110
TA
360
CH
35
CYA
86 °F
TEMP
0.08
CSI
8.8
FC
-0.10
CSI
0.5 gal of Bleach • 10%
5.0
FC
0.2
CC
7.4
pH
100
TA
380
CH
30
CYA
91 °F
TEMP
-0.10
CSI
6.0
FC
0.00
CSI
125 oz of Bleach • 10%
84 oz of Bleach • 10%
16.2
CC
0.00
CSI
84 oz of Bleach • 10%
10.6
FC
7.8
pH
0.00
CSI
14.0
FC
8.0
pH
100
TA
50
CYA
0.20
CSI
7.8
pH
-0.32
CSI
36 oz of Bleach • 10%
32 oz of Soda Ash / Washing Soda
0.0
FC
6.6
pH
60
TA
-1.40
CSI
35.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
60
TA
400
CH
60
CYA
3800
SALT
60 °F
TEMP
-0.69
CSI
0.55 gal of Bleach • 6%
24.0
FC
7.2
pH
60
CYA
75 °F
TEMP
-0.96
CSI
12.8
FC
0.0
CC
7.6
pH
50
TA
320
CH
60
CYA
-0.53
CSI
44 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
7.2
FC
0.0
CC
7.8
pH
80
TA
360
CH
70
CYA
-0.02
CSI
32 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
6.0
FC
0.0
CC
7.8
pH
70
TA
350
CH
75
CYA
4200
SALT
83 °F
TEMP
-0.13
CSI
7.0
FC
0.0
CC
7.8
pH
90
TA
300
CH
58
CYA
90 °F
TEMP
0.07
CSI
6.6
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
320
CH
80
CYA
4000
SALT
88 °F
TEMP
0.29
CSI
7.8
pH
4000
SALT
6.8
FC
8.0
pH
130
TA
70
CYA
32 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
8.0
pH
7.6
pH
7.4
pH
96 °F
TEMP
32 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
7.8
FC
7.7
pH
12.0
FC
7.4
pH
11.2
FC
0.4
CC
7.2
pH
140
TA
50
CYA
88 °F
TEMP
32 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid