Mine

Volume: 32000 Gallons
Build Type: Vinyl
20 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
123 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
123 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
3.0
FC
7.5
pH
80
TA
40
CYA
41 oz of Bleach • 10%
43 oz of Dry Stabilizer
41 oz of Bleach • 10%
3.0
FC
7.5
pH
70
TA
30
CYA
102 oz of Bleach • 10%
61 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
40
CYA
61 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
21 oz of Dry Stabilizer
41 oz of Bleach • 10%
4.0
FC
7.2
pH
70
TA
35
CYA
43 oz of Dry Stabilizer
75 oz of Baking Soda
15.0
FC
7.5
pH
60
TA
30
CYA
205 oz of Bleach • 10%
266 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
246 oz of Bleach • 10%
7.4
pH
246 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
20 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
246 oz of Bleach • 10%
10.0
FC
7.2
pH
70
TA
40
CYA
82 oz of Bleach • 10%
266 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
61 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
246 oz of Bleach • 10%
287 oz of Bleach • 10%
246 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
61 oz of Borax (20 Mule)
184 oz of Bleach • 10%
11.5
FC
7.2
pH
70
TA
40
CYA
61 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
205 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
61 oz of Borax (20 Mule)
409 oz of Bleach • 10%
6.0
FC
7.2
pH
70
TA
40
CYA
46 oz of Borax (20 Mule)
266 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
184 oz of Bleach • 10%
21 oz of Dry Stabilizer
46 oz of Borax (20 Mule)
46 oz of Borax (20 Mule)
266 oz of Bleach • 10%
7.5
FC
7.2
pH
50
TA
35
CYA
225 oz of Bleach • 10%
21 oz of Dry Stabilizer
573 oz of Bleach • 10%
0.0
FC
8.2
pH
30
TA
35
CYA
409 oz of Bleach • 10%
171 oz of Dry Stabilizer
0.0
FC
7.8
pH
70
TA
0
CYA
164 oz of Bleach • 10%
1.0
FC
7.5
pH
82 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
4.0
FC
7.5
pH
40
CYA
5.0
FC
7.5
pH
43 oz of Dry Stabilizer
44 oz of Dry Acid
82 oz of Bleach • 10%
2.0
FC
7.8
pH
70
TA
30
CYA
64 oz of Dry Stabilizer
164 oz of Bleach • 10%
0.0
FC
8.2
pH
70
TA
25
CYA
35
CYA
21 oz of Dry Stabilizer
3.5
FC
7.5
pH
70
TA
45
CYA
61 oz of Bleach • 10%
307 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
287 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
143 oz of Bleach • 10%
205 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
82 oz of Bleach • 10%
184 oz of Bleach • 10%
225 oz of Bleach • 10%
205 oz of Bleach • 10%
123 oz of Bleach • 10%
61 oz of Bleach • 10%
123 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
102 oz of Bleach • 10%
205 oz of Bleach • 10%
61 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
164 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
41 oz of Bleach • 10%
20 oz of Bleach • 10%
40
CYA
70
TA
43
CYA
197 oz of Bleach • 10%
179 oz of Bleach • 10%
72 oz of Bleach • 10%
179 oz of Bleach • 10%
50
CYA
215 oz of Bleach • 10%
107 oz of Bleach • 10%
197 oz of Bleach • 10%
233 oz of Bleach • 10%
161 oz of Bleach • 10%
233 oz of Bleach • 10%
90 oz of Bleach • 10%
215 oz of Bleach • 10%
90 oz of Bleach • 10%
197 oz of Bleach • 10%
1146 oz of Bleach • 10%
68 oz of Borax (20 Mule)
73 oz of Dry Acid
450 oz of Bleach • 10%
61 oz of Dry Stabilizer
54 oz of Baking Soda
41 oz of Dry Acid
294 oz of Bleach • 10%
294 oz of Bleach • 10%
123 oz of Dry Stabilizer
24 oz of Dry Acid
216 oz of Baking Soda
216 oz of Baking Soda